Privacy beleid

1. Introductie

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande policy beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw persoonsgegevens aanwenden en verwerken.

Door onze website te bezoeken of ons informatie te verstrekken, gaat u akkoord met onze privacy praktijken zoals uiteengezet in deze policy. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. U kan dit beleid regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie. Wijzigingen op dit beleid zullen ook meegedeeld kunnen worden via de website of per email indien dit mogelijk en/of toepasselijk is.

Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via de gegevens vermeld in onze contact sectie.

2. Wie zijn wij?

Wanneer we in deze policy refereren naar 'wij', 'ons' , of ‘Gîte Mozaïk’, verwijzen we naar de juridische entiteit Gite Mozaïk ASBL met ondernemingsnummer 0401 214 467 gevestigd te Rue de la Gare 2, 1348 Louvain-la-Neuve, België.

3. Algemeen informatie

Gîte Mozaïk verzamelt en verwerkt uw gegevens in het kader van haar werkzaamheden. Zij handelt conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is. 

4. Verzameling van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een ​​unieke persoon te identificeren of om contact met hem op te nemen. Om onze diensten te leveren zullen we informatie verzamelen over gebruikers van onze website en de persoonlijke gegevens van onze klanten met betrekking tot een reservatie verwerken.
 • Persoonsgegevens die door ons verwerkt kunnen worden omvatten (maar zijn niet beperkt tot) volgende gegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardgegevens, geboortedatum, verslagen van onze interacties en reisinformatie.
 • We bewaren uw persoonsgegevens op onze systemen zo lang als nodig is voor de betreffende dienstverlening, of zolang als is vastgelegd in een relevant contract dat u bij ons heeft. We evalueren onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens regelmatig. We kunnen ook genoodzaakt zijn bepaalde type gegevens te behouden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

5. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

We verzamelen persoonsgegevens van en over gebruikers van onze website door middel van onze diensten.
Informatie die u ons geeft:

 • Dit is informatie over u die u ons rechtstreeks doorgeeft via onze website, of door ons te bereiken via telefoon, e-mail of via andere communicatiekanalen. Het bevat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om gebruik te maken van onze website of diensten, wanneer u melding maakt van een probleem met onze website of diensten, en wanneer u ons informatie verstrekt over de aard van een vraag of probleem;
 • Gegevens die u verstrekt met betrekking tot uw reserveringen en de daartoe gerelateerde informatie.
 • Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch:
  • Technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP) -adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserinvoertypen en -versies en besturingssysteem en platform;
  • Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), klikstream naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden op de pagina, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en muisklikken) en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren.

6. Wat doen wij met uw gegevens?

Wij gebruiken informatie die over u wordt bewaard om overeenkomsten tussen u en ons te beheren en voor de legitieme belangen van onze onderneming, bijvoorbeeld de verwerking van gastgegevens om boekingen en reservaties te kunnen verwerken. Wij zullen de informatie die u ons geeft voor volgende doeleinden gebruiken:

 • Om u informatie of diensten te verstrekken die u bij ons opvraagt;
 • Om onze verplichtingen uit hoofde van contracten tussen u en ons na te komen;
 • Om u informatie te verstrekken over andere diensten die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met diensten waarop u al heeft ingeschreven of waarnaar u gevraagd hebt;
 • Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten;

7. Met wie delen wij uw gegevens?

Voor de goede werking van de website en de uitvoering van de gevraagde diensten, zijn wij verplicht bepaalde persoonlijke informatie te delen met onze websitebeheerder en onze partner die ons PMS beheert :

 • Onze websitebeheerder is Stardekk NV, gevestigd in de Rijselstraat 2A, 8200 Brugge
 • Ons PMS-systeem Discope beheerd door YesBabylon BV, gevestigd Boulevard du Souverain 24, 1170 Watermael-Boitsfort.

Deze derde partijen zijn gebonden aan onze privacy beleid voor gegevens of hebben vergelijkbare contractuele verplichtingen met betrekking tot de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens.

We kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden bekendmaken om:

 • Te voldoen aan een gerechtelijk bevel of andere wettelijke verplichtingen of wanneer gegevens gevraagd worden door de overheid of elke andere officiële overheidsinstantie;
 • Onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen;
 • De rechten, eigendommen of veiligheid van onze vzw, onze werknemers, klanten of anderen te beschermen. Dit kan het uitwisselen van informatie omvatten met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude.

8. Uw rechten

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken of enkel niet voor marketingdoeleinden te verwerken. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw informatie aan derden te verstrekken voor dergelijke doeleinden. U kunt het recht ook op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen (zie 'Contact' sectie).

9. Toegang tot en het bijwerken van uw informatie

 • U hebt het recht op toegang en inzage tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Indien u een aanvraag hiervoor indient zullen wij al het mogelijk doen om u kosteloos toegang en inzage te verlenen, dit behoudens uitzonderlijke omstandigheden.
 • Voordat we u of een andere persoon namens u persoonlijke informatie verstrekken, kunnen we u om een ​​identiteitsbewijs vragen en eventueel ook om informatie over uw interacties met ons zodat we uw persoonsgegevens kunnen vinden.
 • We streven naar het bijhouden van nauwkeurige, volledige en relevante persoonlijke informatie voor de doeleinden die in deze privacy policy worden genoemd. Als een van de persoonsgegevens die we over u hebben onnauwkeurig of verouderd zou zijn, kunt u ons vragen dit te corrigeren.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken door ons van uw persoonsgegevens als we niet meer gemachtigd zijn om deze te gebruiken. U hebt het recht om uw informatie te laten verwijderen of de verwerking onder bepaalde omstandigheden te beperken.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via de gegevens in de 'Contact' sectie.

10. Veiligheidsmaatregelen

Wij zullen uw persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij zullen alle benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen.

Indien u andere websites bezoekt, raadpleeg dan het privacy policy van de site die u bezoekt. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacybeleid of privacyhandelingen van andere websites, zelfs niet indien:

 • U deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website.
 • U onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

Wij raden u aan om het privacy policy van elke site die u bezoekt te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hieromtrent.

11. Cookies

De website kan "cookies" en andere technologieën zoals “pixeltags” en “web beacons” gebruiken. Deze technologieën helpen ons om een ​​betere en persoonlijkere service te leveren door ons in staat te stellen om:

 • onze doelgroep-grootte en gebruikspatronen in te schatten;
 • informatie over uw voorkeuren te bewaren, zodat wij de diensten beter kunnen aanpassen aan uw individuele interesses;
 • uw zoekopdrachten te versnellen; 
 • u te herkennen wanneer u op de website terugkeert.

U kunt het accepteren van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te activeren. Raadpleeg uw provider voor informatie over het uitschakelen van cookies. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van de website mogelijk niet beschikbaar zijn als cookies uitgeschakeld zijn.

12. Contact

Gîte Mozaïk zal hoofdzakelijk in opdracht en ten behoeve van haar klanten persoonsgegevens verwerken. Zij kan gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

Gîte Mozaïk vzw

Rue de la Gare 2, 1348 Louvain-la-Neuve
Email: info@gite-mozaïk.be
Tel.: +32 10 56 02 43